Història en xarxa

Història d'Europa a l'Edat Moderna

L’Edat Moderna, seguint la divisió cronològica tradicional, comprèn els segles XVI, XVII i XVIII. Aquest període s’identifica amb un ordre o règim polític i social específic (l’Antic Règim), caracteritzat per la concepció jurisdiccional i patrimonial de la sobirania i per la desigualtat de els homes i dones davant la llei; el seu sistema de valors i creences tenia un fonament cristià àmpliament acceptat, i manifestava un respecte gairebé absolut cap a la tradició i l’autoritat dels clàssics grecoromans; i se sustentava sobre uns recursos tècnics i unes formes d’organització de la producció i la feina que no eren radicalment diferents de les medievals.

Lectures per seguir el curs d'Història d'Europa a l'Edat Moderna:

 1. Introducció a l'Edat Moderna d'Europa
 2. Economia al segle XVI: expansió colonial, món agrari, finances i comerç
 3. Comunitats urbanes i rurals a l'Europa del segle XVI
 4. L'Europa de l'Humanisme renaixentista
 5. La Reforma Protestant i la Contra-Reforma catòlica
 6. Monarquies compostes: aliances, oposicions i conflictes armats (segle XVI)
 7. Economia i societat al segle XVII
 8. Europa i les fronteres colonials
 9. Entre els absolutismes i els constitucionalismes (segle XVII)
 10. Conflictes, crisis i revolucions: l'Anglaterra Revolucionària
 11. La Guerra dels Trenta Anys
 12. El Barroc: la crisi de la consciència europea
 13. Europa al segle XVIII: la Il·lustració