Història de Catalunya

Història de Catalunya (Edat Antiga)
Història de Catalunya (Edat Antiga)

Apropar-nos a l’estudi del món antic de Catalunya, a les arrels de Catalunya, significa conèixer i comprendre les societats de l’Antiguitat que es desenvoluparen a l’àrea que actualment anomenem Catalunya. Un període cronològic molt ampli en el qual diferents societats es van assentar en aquest territori i on bona part de les civilitzacions antigues més importants van tenir un paper destacat.

Història de Catalunya (orígens-actualitat)
Història de Catalunya (orígens-actualitat)

Recorregut en 30 capítols per la història de Catalunya, des dels seus orígens fins a l'actualitat. Repassem els esdeveniments més significatius de la història d'aquest país, territori de pas i de frontera per a moltes civilitzacions que s'hi han establert al llarg dels segles.

Història de Catalunya (Edat Mitjana)
Història de Catalunya (Edat Mitjana)

L’amplíssim període històric de l’Edat Mitjana de Catalunya comprèn una etapa tant extensa com diversa. Seguint els cànons tradicionals, l’Edat Mitjana s’inicia al 417 amb la desaparició de l’Imperi Romà d’Occident i s’acaba el 1492 amb el descobriment d’Amèrica. El buit polític deixat per l’Imperi Romà va ser ocupat, a la península Ibèrica pel regne Visigot. Va ser aleshores quan Barcino, l’actual Barcelona, es convertí en seu episcopal i adquirí certa notorietat. Però la invasió àrab de la península va comportar un període de prop de 100 anys de dominació musulmana, fins que Carlemany organitzà campanyes de conquesta de Girona i Barcelona. S’establiren una sèrie de comtats d’obediència a l’Imperi Carolingi, que però amb el temps es van desvincular dels francs i passaren a esdevenir independents de facto. A partir d’aquell moment els comtats catalans assoleixen progressivament una personalitat jurídica pròpia, associada a un context geogràfic determinat. A partir dels segles XI-XII s’inicia l’època d’esplendor de la Catalunya medieval i els segles de màxima expansió territorial per la Mediterrània.

Història de Catalunya (Edat Moderna)
Història de Catalunya (Edat Moderna)

Als diversos Països Catalans, com a part de l'antiga Corona d'Aragó, així com a la Corona de Castella els Habsburg hi regiren per successió dinàstica: essent el primer d'ells l'emperador Carles V, en ser el nét dels reis catòlics. La Corona d'Aragó va mantenir totes les seves institucions, fins als Decrets de Nova Planta, el 1714. Tanmateix, una part del territori va ser amputat: l'any 1659, pel tractat dels Pirineus, les comarques del Rosselló, el Capcir, el Conflent i el Vallespir i una part de la Cerdanya van ser lliurades al regne de França.

Història de Catalunya (segle XX)
Història de Catalunya (segle XX)

Aquest és un Curs d’Història de Catalunya al segle XX d’accés obert i gratuït, que fa un recorregut pels principals fets i esdeveniments que van tenir lloc al llarg del segle XX a Catalunya. La col·lecció d’articles arrenca amb la instauració del règim de la Restauració borbònica el 1874 i arriba fins a la re-instauració del règim autonòmic i les primeres eleccions al Parlament el 1980. És un període carregat d’esdeveniments històrics de primera magnitud pel país: les primeres passes del catalanisme polític, el naixement de l’obrerisme com a moviment social organitzat que portaran a mobilitzar milers de treballadors, l’assoliment de l’autonomia política durant la Segona República, l’esclat de la guerra civil i la dictadura i finalment la reinstauració de la democràcia i el govern de la Generalitat.