Història en xarxa

Història de Catalunya al Segle XX

Aquest és un Curs d’Història de Catalunya al segle XX d’accés obert i gratuït, que fa un recorregut pels principals fets i esdeveniments que van tenir lloc al llarg del segle XX a Catalunya. La col·lecció d’articles arrenca amb la instauració del règim de la Restauració borbònica al 1874 i arriba fins a la re-instauració del règim autonòmic i les primeres eleccions al Parlament al 1980.
És un període carregat d’esdeveniments històrics de primera magnitud pel país: les primeres passes del catalanisme polític, el naixement de l’obrerisme com a moviment social organitzat que portaran a mobilitzar milers de treballadors, l’assoliment de l’autonomia política durant la Segona República, l’esclat de la guerra civil i la dictadura i finalment la reinstauració de la democràcia i el govern de la Generalitat.

Curs història Catalunya segle XX

Lectures per seguir el curs d'Història de Catalunya al segle XX:

 1. La Restauració borbònica a Catalunya
 2. Catalanisme polític i obrerisme (1898-1910)
 3. La “Belle Époque” del catalanisme burgès (1914-1923)
 4. La crisi política i social del règim de la Restauració
 5. La Dictadura de Primo de Rivera i Catalunya
 6. Catalunya i Espanya vers un nou equilibri sociopolític
 7. La Segona República: el període constituent
 8. La Catalunya autònoma (1932-1934)
 9. Els Fets d'Octubre de 1934 i les eleccions de febrer de 1936
 10. La Guerra Civil a Catalunya. El 19 de juliol de 1936
 11. La Guerra Civil a Catalunya.La revolució d'estiu de 1936
 12. La Guerra Civil a Catalunya. Els Fets de Maig de 1937
 13. La Guerra Civil a Catalunya. La Batalla de l'Ebre i l'exili republicà
 14. Els costos de la Guerra Civil a Catalunya
 15. La instal·lació del franquisme a Catalunya
 16. Actituds civils i eclesiàstiques davant del primer franquisme
 17. Exili i antifranquisme als anys 40
 18. La dictadura franquista als anys 50
 19. Lluita antifranquista als anys 60
 20. Final de la dictadura i els anys de la transició
 21. El nou règim autonòmic català