Mapa: Distribució urbana de la població espanyola al segle XIX

El segle XIX la població a Espanya va augmentar, gràcies a la baixada de la mortalitat que va provocar inicialment una transició demogràfica, amb forts increments de la població, passant en els seus moments finals a una estabilitat demogràfica gràcies a la baixada de la natalitat.
Imatge destacada
Elliot Fernández

Elliot Fernández

És llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009) i Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra (2011).

25/11/2019 | Darrera actualització:

Comment Sense comentaris

Book Bibliografia recomanada


Índex de continguts

Mapa ciutats espanyoles segle XIX
Mapa de distribució de la població a les principals ciutats espanyoles a finals del segle XIX. Elaboració pròpia

Gràfic: Evolució de la població de les principals ciutats espanyoles

Notes del quadre demogràfic:

Fonts consultades:


Tots els articles del curs: Història Espanya (segle XIX)

Bibliografia recomanada


Idiomes disponibles: