Història de les classes treballadores i els Moviments Socials

Imatge destacada

| 30/05/2019 | Darrera actualització:


La Revolució Industrial va donar lloc a l'aparició de grans masses de treballadors les condicions de vida eren molt deficients. El desenvolupament de el moviment obrer va coincidir amb la formulació d'una sèrie de teories polítiques que propugnaven l'emancipació de el proletariat i la transformació de la societat.

Articles del curs: Història de les classes treballadores i els Moviments Socials

Imatge destacada
El concepte de classe obrera: un debat historiogràfic

La història social és avui incòmode. Una anàlisi dels explotats no és convenient. La classe obrera existeix avui en dia?


Idiomes disponibles: