Història d’Europa a l’Edat Contemporània (segles XIX i XX)

La Història Contemporània d'Europa comprèn un període màximes tensions socials, polítiques i econòmiques. El trencament amb l'Antic Règim i l'expansió del capitalisme i l'imperialisme marquen el segle XIX. Les tragèdies provocades per les dues guerres mundials són les protagonistes de la història del segle XX.
Image
Elliot Fernández

Elliot Fernández

És llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009) i Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra (2011).

15/02/2018 | Darrera actualització:

Comment Sense comentaris

Book Bibliografia recomanada


La Història Contemporània d’Europa comprèn un període de màximes tensions socials, polítiques i econòmiques. El trencament amb l’Antic Règim i l’expansió del capitalisme i l’imperialisme marquen el segle XIX. Les tragèdies provocades per les dues guerres mundials són les protagonistes de la història del segle XX. A partir de finals del segle XVIII, la revolució industrial anglesa i la revolució francesa, van canviar les estructures econòmiques, socials i polítiques d’Europa. Les monarquies absolutes van ser substituïdes per règims liberals-constitucionals en els que la sobirania nacional residia en el poble, representat als Parlaments (elegits amb uns sufragis encara molt limitats). L’Antic règim, suprimit a gairebé tot Europa durant el segle XIX, reemplaçà les velles estructures de poder per nous estats liberals on els súbdits passaren a ser ciutadans i es produí l’expansió del gran capitalisme. Però les ànsies imperialistes del segle XIX portaren als desastres del segle XX, amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial. La victòria de les potències aliades plasmada en el Tractat de Versalles obriren ferides als perdedors, que com en el cas d’Alemanya, foren el germen pel naixement d’ideologies totalitàries, que van manifestar la seva cara més fosca en l’assassinat de milions de persones, principalment jueus, als camps d’extermini nazi i a una nova guerra mundial devastadora per tota Europa. D’aquella guerra naixeren els fonaments per la construcció d’una Europa unida i en pau.

Articles del curs: Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)

0401-europa-finals-segle-xviii
Europa i el món colonial a finals del segle XVIII

La crisi de l'Antic Règim provocà la transformació de les estructures polítiques, econòmiques i socials. Les revolucions liberals es van estendre pels principals països del continent.

0402-era-napoleonica
L'Era napoleònica (1799-1815)

L'Era napoleònica comprèn un període de 15 anys, en els quals Napoleó Bonaparte estengué el seu Imperi per tota Europa.

0403-congres-viena-restaracio
El Congrés de Viena i la Restauració de l'ordre europeu

El congrés de Viena va ser la conferència de les majors potències d'Europa presidit per Von Metternich i que es reuní a Viena entre l'1 d'octubre de 1814 i el 9 de juny de 1815, amb la missió de restablir l'ordre europeu.

0404-canvis-economics-socials-segle-xix
Canvis socials i econòmics del segle XIX

Al segle XIX es produeixen canvis socials, econòmics i polítics molt profunds que marquen l'inici de la modernitat a Europa i a les seves possessions colonials.

0405-liberalisme-nacionalisme
Liberalisme i nacionalisme al segle XIX

El liberalisme i el nacionalisme van ser les dues ideologies que van marcar les transformacions socials, polítiques, econòmiques i culturals al llarg del segle XIX.

0406-revolucions-1820-1830-1848
Les revolucions de 1820, 1830 i 1848

Europa va viure diversos cicles revolucionaris durant la primera meitat del segle XIX, entre els més importants al 1820, al 1830 i al 1848.

0407-expansio-capitalisme-industrial
L'expansió del gran capitalisme industrial

El capitalisme industrial és una nova fase del sistema econòmic capitalista, que es desenvolupa al llarg del segle XIX.

0408-europa-bismarck
L'Europa de Bismarck i els estats-nació liberals

El nou sistema d'equilibri de poder entre les diferents potències europees va ser ideat pel canceller alemany Otto von Bismarck.

0409-imperialisme-expansio-colonial
Imperialisme i expansió colonial al segle XIX

L'imperialisme va ser un fenomen principalment europeu protagonitzat per Gran Bretanya, França, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Rússia i Itàlia però també van tenir un paper destacat els Estats Units d'Amèrica i Japó.

0410-primera-guerra-mundial
La Primera Guerra Mundial (1914-1918)

La Primera Guerra mundial va ser el primer conflicte armat d'abast mundial i va tenir lloc principalment a Europa i al Pròxim Orient entre els anys de 1914 a 1918.

0411-consequencies-primera-guerra-mundial
Conseqüències de la Primera Guerra Mundial

D'entre les conseqüències més importants de la Primera Guerra Mundial la més tràgica va ser la mort de 12 milions de persones, a més de ser la primera guerra on es va bombardejar la població civil.

0412-nou-mapa-territorial
El nou mapa territorial de l'Europa d'entreguerres

La nova configuració del món després de la Primera guerra Mundial va ser decidida per les potències aliades. Acabada la guerra van produir-se diversos esdeveniments que van tenir gran rellevància per l'Europa d'entreguerres.

0413-revolucions-alemanya-russa
Revolucions de Rússia i Alemanya (1917-1918)

La primera guerra mundial va obrir un període històric nou a Europa: el de les revolucions comunistes i social-democràtiques. La resposta revolucionària a la guerra va tenir com a principal focus Rússia i Alemanya el 1917 i el 1918.

0414-democracies-liberals
Les democràcies de l'Europa d'entreguerres: Gran Bretanya, França i Alemanya

Els vint anys que separen les dues guerres mundials (1918-1939) van ser una de les èpoques més inestables, políticament i econòmica, pel continent europeu.

0415-ascens-poder-feixismes
Ascens al poder del feixisme a Itàlia

El feixisme va ser una ideologia de caràcter nacionalista i dictatorial, nascuda a Itàlia després de la Primera Guerra Mundial. Arriba al poder amb la marxa sobre Roma de 1922.

0416-sistema-imperial
Sistema imperial: el Pròxim Orient, l'Índia, el Japó i la Xina

Les estructures de poder després de la Primera Guerra Mundial canvien en el sistema imperial europeu amb possessions al Pròxim Orient, l'Índia i les possessions del Japó a la Xina.

0417-sistema-estalinista
Estalinisme a l'URSS en l'època d'entreguerres

La mort de Lenin a la Unió Soviètica l'any 1924 i l'ascens al poder de Hitler a Alemanya el 1933 obriren una nova etapa dominada pels règims polítics totalitaris.

0418-nazisme
Nazisme: l'ascens al poder a Alemanya

L'ascens al poder d'Adolf Hitler a Alemanya el 1933 va obrir una nova etapa dominada a Europa pels règims polítics totalitaris.

0418-revisio-tractat-versalles
Revisió del Tractat de Versalles i la reobertura del conflicte a Europa

L'arribada al poder d'Adolf Hitler a Alemanya i la fi de l'època de bonança econòmica de la dècada de 1920, obrí la porta a qüestionar la pau de Versalles.

0419-segona-guerra-mundial
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)

L'escalada de tensions prèvies a 1939 i el fracàs de la política d'apaivagament de França i Gran Bretanya envers les hostilitats de Hitler van desencadenar en el conflicte bèl·lic més gran de la història.

Bibliografia recomanada


Idiomes disponibles: