Història d’Europa a l’Edat Moderna

L'Edat Moderna, seguint la divisió cronològica tradicional, comprèn els segles XVI, XVII i XVIII. Aquest període s'identifica amb un ordre o règim polític i social específic (l'Antic Règim), caracteritzat per la concepció jurisdiccional i patrimonial de la sobirania.
Image
Elliot Fernández

Elliot Fernández

És llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009) i Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra (2011).

07/02/2018 | Darrera actualització:

Comment Sense comentaris

Book Bibliografia recomanada


L’Edat Moderna, seguint la divisió cronològica tradicional, comprèn els segles XVI, XVII i XVIII. Aquest període s’identifica amb un ordre o règim polític i social específic (l’Antic Règim), caracteritzat per la concepció jurisdiccional i patrimonial de la sobirania i per la desigualtat dels homes i dones davant la llei; el seu sistema de valors i creences tenia un fonament cristià àmpliament acceptat, i manifestava un respecte gairebé absolut cap a la tradició i l’autoritat dels clàssics grecoromans; i se sustentava sobre uns recursos tècnics i unes formes d’organització de la producció i la feina que no eren radicalment diferents de les medievals.

Articles del curs: Història Moderna a Europa

0302-economia-segle-xvi
Economia al segle XVI: expansió colonial, camp i ciutat

L'Edat Moderna no comportà grans canvis en les estructures econòmiques i socials heretades de la Baixa Edat Mitjana.

0303-comunitats-rurals-urbanes-segle-xvi
Comunitats urbanes i rurals a l’Europa del segle XVI

A l'Europa del segle XVI només un 2% de la població vivia en ciutats de més de 40.000 habitants. En un continent eminentment rural, començaren a sorgir importants nuclis urbans.

0304-europa-humanisme-reinaixement
L’Europa de l’Humanisme i el Renaixement

L’humanisme va ser un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle XIV, i que va ser expandit per Europa durant els segles XV i XVI.

0305-reforma-contrareforma
Reforma Protestant i Contrareforma

El segle XVI a Europa és un període de conflictes religiosos, en el qual es trencà definitivament la unitat de la Cristiandat occidental.

0306-conflictes-aliances-segle-xvi
Política d'aliances i conflictes a Europa (1494-1606)

La política del segle XVI va estar marcada per l'establiment de grans estats monàrquics a Europa, que lluitaven per afermar el seu poder amb el control de més territori, tant a Europa com als nous territoris descoberts a Amèrica i al Pacífic.

0307-segle-ferro-barroc
El segle de Ferro: economia i societat del Barroc

La població al segle XVII. Anàlisi regional El segle XVII al continent europeu va estar marcat pels conflictes bèl·lics i les revoltes en pràcticament tots els territoris. Les guerres van transformar profundament Europa. El debat historiogràfic gira al voltant del concepte de crisi. Es pot parlar d’una única crisi o de moltes crisis? Molts historiadors […]

Bibliografia recomanada


Idiomes disponibles: