Història de Catalunya a l’Edat Mitjana

La història de Catalunya a l'Edat Mitjana comprèn una etapa tant extensa com diversa. Seguint els cànons tradicionals, l'Edat Mitjana s'inicia al 417 amb la desaparició de l'Imperi Romà d'Occident i s'acaba el 1492 amb el descobriment d'Amèrica, però a Catalunya aquestes dates són una mica diferents.
Image
Elliot Fernández

Elliot Fernández

És llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009) i Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra (2011).

17/02/2018 | Darrera actualització:

Comment Sense comentaris

Book Bibliografia recomanada


L’amplíssim període històric de l’Edat Mitjana de Catalunya comprèn una etapa tant extensa com diversa. Seguint els cànons tradicionals, l’Edat Mitjana s’inicia al 417 amb la desaparició de l’Imperi Romà d’Occident i s’acaba el 1492 amb el descobriment d’Amèrica. El buit polític deixat per l’Imperi Romà va ser ocupat, a la península Ibèrica pel regne Visigot. Va ser aleshores quan Barcino, l’actual Barcelona, es convertí en seu episcopal i adquirí certa notorietat. Però la invasió àrab de la península va comportar un període de prop de 100 anys de dominació musulmana, fins que Carlemany organitzà campanyes de conquesta de Girona i Barcelona. S’establiren una sèrie de comtats d’obediència a l’Imperi Carolingi, que però amb el temps es van desvincular dels francs i passaren a esdevenir independents de facto. A partir d’aquell moment els comtats catalans assoleixen progressivament una personalitat jurídica pròpia, associada a un context geogràfic determinat. A partir dels segles XI-XII s’inicia l’època d’esplendor de la Catalunya medieval i els segles de màxima expansió territorial per la Mediterrània.

Articles del curs: Història de Catalunya (Edat Mitjana)

0701-catalunya-antiguitat-tardana
Antiguitat tardana a Catalunya: visigots, musulmans i carolingis

El territori de l'actual Catalunya va ser en època pre-feudal una terra de conquesta de diferents civilitzacions i cultures. Visigots, musulmans i francs van ocupar el país al llarg de diversos segles.

0702-comtats-francs-marca-hispanica
Els comtats francs a la Marca Hispànica. La institució comtal i la seva projecció territorial

A partir de l'any 759 els francs inicien la conquesta dels territoris ocupats pels musulmans. A partir d'aleshores es crea la Marca Hispànica.

0703-catalunya-prefeudal
Economia i societat pre-feudal a la Catalunya comtal

La Catalunya pre-feudal era una societat agrícola i ramadera on hi convivien pagesos propietaris i grans extensions de terres en mans de comtes, bisbes i priors dels monestirs.

Bibliografia recomanada

Error.


Idiomes disponibles: