Conquesta i Colonització d’Amèrica (segles XVI-XVIII)

La colonització europea sistemàtica va començar el 1492, quan una expedició espanyola, dirigida per Cristòfor Colom, va navegar cap a l'oest per trobar una nova ruta comercial cap a l'Extrem Orient, però va aterrar inadvertidament en allò que els europeus coneixien com el Nou Món.
Imatge destacada

| 08/06/2019 | Darrera actualització:


La colonització europea de les Amèriques descriu la història de l'assentament i l'establiment del control dels continents de les Amèriques per la majoria dels poders navals d'Europa occidental a partir del segle XVI.

Articles del curs: Conquesta i Colonització d'Amèrica (segles XVI-XVIII)

1801-viatges-portuguesos
Els viatges de descobriment del món dels portuguesos

La idea del món a finals de l’Edat Mitjana A les acaballes de la baixa Edat Mitjana al segle XV, el coneixement de la planeta era molt reduït. Existien mapes on es representava el continent europeu al costat de l’Àsia i l’Àfrica (tot i que no es tenia ni idea de l’extensió real d’Àfrica). Els […]

1802-viatges-cristofor-colom
Cristòfor Colom i la travessia de l'Atlàntic

Cristòfor Colom va fer tot el possible per convèncer la monarquia castellana perquè financessin el seu projecte de descobriment d'una nova ruta més ràpida per arribar a l'Àsia.

1803-conquesta-illes
Antilles Espanyoles: conquesta i ocupació (1492-1519)

La monarquia castellana emprengué la conquesta de les illes del Carib, organitzant el territori i el nou poder, enmig de la improvisació i el caos inicial.

1804-organitzacio-conquesta
Imperi Asteca: conquesta d'Hernán Cortés (1519-1521)

Amplis territoris de l'Amèrica Central van ser controlats per grups de conqueridors castellans. El fet sorprenent va ser que aquestes ocupacions i conquestes van ser molt ràpides.

1805-imperi-inca
Imperi Inca: conquesta de Pizarro (1532-1572)

La conquesta de l'Imperi Inca va durar quaranta anys (1532-1572). El primer contacte entre un espanyol i un inca va ser entre Pedro de Candía i Huayna Cápac.

1806-consolidacio-conquesta
Virregnat de Nova Espanya: la conquesta

Als territoris de la Nova Espanya els conqueridors hispans van aprofitar les estructures administratives i fiscals dels indígenes per aconseguir una consolidació ràpida i senzilla del nou poder ocupant.


Idiomes disponibles: