Cronologia de l’Edat Contemporània

La cronologia de l'Edat Contemporània comprèn un període històric de dos segles, des de la Revolució francesa l'any 1789 fins al 1945.
Imatge destacada

| 09/07/2020 | Darrera actualització:


L’Edat Contemporània és l’etapa històrica més pròxima al temps present. Tradicionalment es considera que s’inicia amb la Revolució Francesa de 1789 i arriba fins a l’actualitat. Però alguns historiadors consideren que arribaria fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. La cronologia de l’Edat Contemporània sintetitza els principals esdeveniments que hi han ocorregut durant aquest període.

Al llarg dels dos segles que comprenen aquest període la humanitat ha viscut els canvis tecnològics, polítics, demogràfics i econòmics més importants de la seva història.

Els esdeveniments d’aquesta època s’han vist marcats per transformacions accelerades en l’economia, la societat i la tecnologia que han merescut el nom de Revolució industrial. Mentre es destruïa la societat preindustrial, es construïa una nova societat de classes. El món contemporani està dominat per una nova elit privilegiada, la burgesia. La burgesia va substituir en el poder els seus antagonistes tradicionals (els aristòcrates).

La societat contemporània va viure el naixement i desenvolupament d’una nova classe social, el moviment obrer. Els treballadors obrers al llarg del període van plantejar diferents alternatives al capitalisme a través dels sindicats i els partits polítics d’esquerres.

En el camp polític, van sorgir noves ideologies i formes polítiques. Els moviments polítics més destacats van ser el liberalisme, el nacionalisme i els totalitarismes.

Al segle XX es van viure les majors guerres conegudes per la humanitat: la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. Entre una guerra i l’altra, el món va viure el sorgiment dels règims totalitaristes. La seva màxima expressió va ser el nazisme a Alemanya.

La cronologia de l’Edat Contemporània: un món interconnectat

La cronologia de l’Edat Contemporània aquí continguda fa referència als esdeveniments més destacats del període des d’una òptica eurocèntrica del món. Però el món contemporani és l’etapa històrica més universal de la història, amb un planeta interconnectat i amb relacions polítiques i econòmiques que van més enllà de les fronteres tradicionals del continent europeu.

The result can't be displayed.