Compromís de responsabilitat i qualitat dels continguts amb els lectors

La política editorial del web “Història Oberta” està fonamentada en 7 punts que asseguren que tot el nostre contingut és rigorós, honest, fidedigne i transparent.

Basem la nostra ètica editorial en 7 punts, que passarem a desenvolupar a continuació:

1. Veracitat de la informació

Tota la informació històrica que publiquem és contrastada per assegurar que és certa. Per complir aquest objectiu, procurem documentar-nos amb fonts primàries i adjuntem en tots els articles un llistat amb la bibliogràfica bàsica consultada.

2. Autors especialitzats

Cada autor dels articles coneix perfectament la temàtica que treballa. Tractem amb experts en cada camp. Gent que demostra diàriament ser posseïdora d’un gran coneixement en la matèria sobre la qual escriu. Perquè pugueu conèixer-los deixem informació sobre ells i enllaços cap als seus perfils socials i biografia.

3. Contingut original

Tot el contingut que publiquem és original. No copiem ni traduïm d’altres pàgines webs. Enllacem a les fonts corresponents en cas d’haver-les utilitzat, i citem als propietaris d’imatges, mitjans i recursos que fem servir per donar la informació més exacta possible atribuint l’autoritat pertinent.

4. No fem clickbait

No utilitzem titulars falsos o sensacionalistes per tal d’atraure el lector sense tenir l’article res a veure. Som rigorosos i veraços, de manera que els títols dels nostres articles es corresponen al que trobareu al nostre contingut. No generem expectatives sobre un contingut que no es trobi en el cos de l’article.

5. Qualitat i excel·lència del contingut

Creem articles i contingut de qualitat i busquem contínuament l’excel·lència d’aquesta. Intentant cuidar cada detall i acostar al lector la informació que està buscant i que necessita.

6. Correcció d’errades

Sempre que trobem una errada o ens ho comuniquen, el revisem i corregim. Disposem d’un sistema de control intern d’errors que ens ajuden a perfeccionar els nostres articles de forma constant, així com evitar que tornin a produir-se en un futur.

7. Millora contínua

Amb regularitat millorem el contingut dels nostres articles. D’una banda, corregint errors i, de l’altra, ampliant el contingut. Gràcies a aquesta pràctica, tot el contingut de les webs es va transformant en contingut de referència i útil per a tots els lectors, sigui quan sigui la seva lectura.

Si tens alguna queixa, o algun suggeriment per a fer-nos sobre algun article o redactor, et convidem a utilitzar el nostre formulari de contacte.