Category: Història Moderna a Europa

Blog post

Imperi Inca: conquesta de Pizarro (1532-1572)

La conquesta de l’Imperi Inca va durar quaranta anys (1532-1572). El primer contacte entre un espanyol i un inca va ser entre Pedro de Candía i Huayna Cápac.
Blog post

Virregnat de Nova Espanya: la conquesta

Als territoris de la Nova Espanya els conqueridors hispans van aprofitar les estructures administratives i fiscals dels indígenes per aconseguir una consolidació ràpida i senzilla del nou poder ocupant.
Blog post

Imperi Asteca: conquesta d’Hernán Cortés (1519-1521)

Amplis territoris de l’Amèrica Central van ser controlats per grups de conqueridors castellans. El fet sorprenent va ser que aquestes ocupacions i conquestes van ser molt ràpides.
Blog post

Antilles Espanyoles: conquesta i ocupació (1492-1519)

La monarquia castellana emprengué la conquesta de les illes del Carib, organitzant el territori i el nou poder, enmig de la improvisació i el caos inicial.
Blog post

Cristòfor Colom i la travessia de l’Atlàntic

Cristòfor Colom va fer tot el possible per convèncer la monarquia castellana perquè financessin el seu projecte de descobriment d’una nova ruta més ràpida per arribar a l’Àsia.
Blog post

Els viatges de descobriment del món dels portuguesos

La idea del món a finals de l’Edat Mitjana A les acaballes de la baixa Edat Mitjana al segle XV, el coneixement de la planeta era molt reduït. Existien mapes on es representava el continent europeu al costat de l’Àsia i l’Àfrica (tot i que no es tenia ni idea de l’extensió real d’Àfrica). Els […]
Blog post

Política d’aliances i conflictes a Europa (1494-1606)

La política del segle XVI va estar marcada per l’establiment de grans estats monàrquics a Europa, que lluitaven per afermar el seu poder amb el control de més territori, tant a Europa com als nous territoris descoberts a Amèrica i al Pacífic.
Blog post

Reforma Protestant i Contrareforma

El segle XVI a Europa és un període de conflictes religiosos, en el qual es trencà definitivament la unitat de la Cristiandat occidental.
Blog post

La monarquia Hispànica a l’Edat Moderna (1492-1808)

L’Edat Moderna comprèn el període format pels segles XVI, XVII i XVIII. Els diferents regnes que formaven la monarquia hispànica
Blog post

L’Europa de l’Humanisme i el Renaixement

L’humanisme va ser un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle XIV, i que va ser expandit per Europa durant els segles XV i XVI.