Category: Història Medieval a Europa

Blog post

La gènesi de les monarquies feudals

La desaparició del Regnum a l’Europa occidental donà pas a una multitud de monarquies de tipus feudals, on la figura del rei no desaparegué però patí canvis importants.
Blog post

L’Església: una institució universal en l’ordre feudal

El període baix-medieval correspon amb la consolidació de l’Església com a institució universal. La unió entre el poder reial i l’Església va ser molt important en aquest període.
Blog post

La gènesi de l’ordre feudal

Durant el període comprès entre els segles VIII i X es produí una transformació progressiva de les estructures econòmiques i socials a l’Europa occidental molt rellevant, que facilitaria la posterior revolució feudal.
Blog post

Agricultura i alimentació pagesa abans de la Revolució Feudal

Continua sent una incògnita saber com s’organitzava la producció agrària a les societats europees pre-feudals als segles IX i X.
Blog post

Expansió de l’Islam, àrabs i berbers a la Mediterrània (segles VIII-X)

Les tesis històriques tradicionals asseguraven que a partir del trencament entre el món occidental i el món islàmic començava una època fosca per l’Europa. Però en l’actualitat aquesta postura adquireix una nova significació.
Blog post

Després de l’Imperi Romà: les invasions bàrbares

Després de les invasions bàrbares i l’establiment de les noves poblacions en l’espai que ocupava l’Imperi romà, a l’antiga Hispània el poder polític dels visigots no estava en absolut establert.
Blog post

L’Imperi Romà cristià. La conversió de Constantí (312)

La Història de l’Imperi romà i d’Europa canviarà radicalment al 312 i que determinarà el esdevenir els segles següents. Es tracta de la conversió al cristianisme de l’emperador Constantí al 312.
Blog post

Roma, un Imperi en decadència

Entre els anys 250 i 270 l’Imperi Romà patí greus problemes a la frontera que provocaren el seu col·lapse militar. El control del territori s’anava perdent i l’Estat entrava en una clara decadència.