Category: Història Medieval de Catalunya

Blog post

Economia i societat pre-feudal a la Catalunya comtal

La Catalunya pre-feudal era una societat agrícola i ramadera on hi convivien pagesos propietaris i grans extensions de terres en mans de comtes, bisbes i priors dels monestirs.
Blog post

Els comtats francs a la Marca Hispànica. La institució comtal i la seva projecció territorial

A partir de l’any 759 els francs inicien la conquesta dels territoris ocupats pels musulmans. A partir d’aleshores es crea la Marca Hispànica.
Blog post

Antiguitat tardana a Catalunya: visigots, musulmans i carolingis

El territori de l’actual Catalunya va ser en època pre-feudal una terra de conquesta de diferents civilitzacions i cultures. Visigots, musulmans i francs van ocupar el país al llarg de diversos segles.