Category: Història dels moviments socials

Blog post

El concepte de classe obrera: un debat historiogràfic

La història social és avui incòmode. Una anàlisi dels explotats no és convenient. La classe obrera existeix avui en dia?