Category: Història de la Revolució francesa

Blog post

La Monarquia Constitucional i l'Assemblea Legislativa (1791-1792)

La França sorgida de la Constitució de 1791 apostava per una monarquia constitucional que limitava els poders del rei i on la sobirania estava en mans de l’Assemblea Legislativa triada per sufragi censatari.
Blog post

Els Estats Generals de 1789 i la conversió en Assemblea Nacional

La Revolució francesa començà amb la convocatòria dels Estats Generals, l’assemblea dels tres estaments. Els Estats Generals de 1789 es transformaren en Assemblea Nacional Constituent, que convertí el país en una monarquia constitucional i parlamentària.
Blog post

La crisi de la monarquia francesa de l'Antic Règim

França del segle XVIII estava regida per una monarquia absolutista on el rei regnava amb el consell dels seus ministres. Els monarques d’aquest segle van ser Lluís XIV, Lluís XV i Lluís XVI.
Blog post

L’Estat francès i els límits de l’absolutisme reial

Introducció a l’estat de la qüestió sobre la recerca històrica al voltant del concepte de l’absolutisme a França i com la monarquia intentà construir un estat centralitzat i uniforme.