Category: Història de Catalunya

Blog post

La Nova Planta de 1716: l'Absolutisme borbònic

Amb la derrota del bàndol austriacista a la Guerra de Successió de 1701-1714 s’implantà al Principat de Catalunya el govern de la nova dinastia borbònica en la figura de Felip IV.
Blog post

Revolució Feudal als comtats catalans (segles XI-XII)

La feudalització va ser possible, en bona part, per un creixement econòmic que va permetre als poderosos apropiar-se de l’excedent productiu del sector rural.
Blog post

La formació dels Comtats Catalans dins la Marca Hispànica

La creació de la Marca Hispànica i la formació dels primers comtats catalans, una història protagonitzada per Carlemany i comtes Guifré i Borell II.
Blog post

Catalunya entre l'Edat del Bronze a l'Antiguitat tardana

Els orígens de Catalunya com a entitat política no poden ser objecte d’una datació exacta. Durant l’Edat del Bronze i fins a l’Antiguitat tardana diversos pobles, autòctons i estrangers, van habitar als territoris que avui en dia conformen Catalunya: ibers, fenicis, grecs, romans, visigots i àrabs.
Blog post

Expansió territorial i econòmica de la Corona d’Aragó

Els segles XIII i XIV són el període de la gran expansió territorial i marítima de la Corona d’Aragó per la conquesta i la colonització de noves terres, a la península i a la Mediterrània.
Blog post

Pere II el Gran, al descobert

Pere II el Gran (1276–1285) morí prematurament, a l’edat de 45 anys, per una malaltia. Està enterrat al Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus, i la seva tomba és l’única d’un sobirà de la Corona d’Aragó que no ha estat mai profanada.
Blog post

Jaume I, memòria d'un rei

El documental sobre el rei Jaume I recorre els principals indrets de la vida del rei, des del castell de Montsó -on es va criar Jaume I- fins al monestir de Poblet -on és enterrat-, passant per Mallorca, València i Barcelona.
Blog post

Catalunya dins una Europa de monarquies compostes

John H. Elliott defineix la monarquia hispànica dels Àustries com una entitat políticament diversa i plurinacional.