Bibliografia Història Edat Mitjana d’Europa

El llistat de bibliografia recomanada d'aquest curs és un conjunt d'obres que permeten aprofundir en el seu estudi.
Image

| 04/01/2010 | Darrera actualització:


Índex de continguts

La Bibliografia recomanada del curs d’Història d’Europa a l’Edat Mitjana és un conjunt d’obres publicades sobre la matèria específica que permeten aprofundir en l’estudi de l’època medieval. No és una llista exhaustiva, ni l’única disponible, però serveix per ampliar els temes que s’han tractat durant aquest curs.

1. Manuals de base

2. Obres generals de l’Alta Edat Mitjana

3. Obres generals de la Baixa Edat Mitjana

4. Temes i monografies

5. Bibliografia instrumental


Tots els articles del curs: Història Medieval a Europa

Roma, un Imperi en decadènciaL’Imperi Romà cristià. La conversió de Constantí (312)Després de l'Imperi Romà: les invasions bàrbaresExpansió de l'Islam, àrabs i berbers a la Mediterrània (segles VIII-X)Agricultura i alimentació pagesa abans de la Revolució FeudalL'Imperi Carolingi (751-987). L'emperador CarlemanyLa gènesi de l'ordre feudalL’Església: una institució universal en l’ordre feudalLa gènesi de les monarquies feudalsLes ciutats medievals en el feudalisme i l'expansió comercialLa qüestió del creixement medieval (segles XI-XIII)La desacceleració baixmedieval dels segles XIII i XIVLa Guerra dels Cent Anys (1337-1453)Els efectes econòmics i socials de la crisi baixmedievalRevoltes camperoles i conflictivitat urbana a la Baixa Edat MitjanaEl Cisma d'Occident (1378-1417)Bibliografia Història Edat Mitjana d'Europa

Bibliografia recomanada:


Idiomes disponibles: