Història en xarxa

Bibliografia Història Edat Mitjana d'Europa

Publicat el: 04/01/2010 | Actualitzat el:

La Bibliografia recomanada del curs d’Històra d’Europa a l’Edat Mitjana és un conjunt d’obres publicades sobre la matèria específica que permeten aprofundir en l’estudi de l’època medieval. No és una llista exhaustiva, ni l’única disponible, però serveix per ampliar els temes que s’han tractat durant aquest curs.
1. Manuals de base

 • GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.; SESMA, J.A. Historia de la Edad Media, una síntesis interpretativa. Alianza Universidad, 1997.
 • LADERO QUESADA, M.A. La Edad Media. Vicens Vives, Historia Universal, v2, 1995.

2. Obres generals de l’Alta Edat Mitjana

 • BROWN, P. El mundo en la Antigüedad tardía. De Marco Aurelio a Mahoma. Taurus, 1991.
 • CAMERON, A. El mundo Mediterráneo en la antigüedad tardía (395-600). Crítica, 1998.
 • JONES, A.H.M. The Late Roman Empire 284-602 AD. A Social, Economic and Administrative Survey. Oxford, 1964.
 • ARCE, J. Bárbaros y romanos en Hispania 400-507 AD. Marcial Pons Historia, 2005.
 • THOMPSON, E.A. Los godos en España. Alianza ed, 1971.
 • ISLA, A. La Europa de los carolingios. Ed. Síntesis, 1993.
 • DOEHAERD, R. El feudalismo. Ariel, 1974.
 • BLOCH, M. La societé féodale. (hi ha traducció al castellà d’Akal), 1939.
 • GANSHOF, F.L. El feudalismo. Ariel, 1974.
 • CONTAMINE, BOMPAIRE i altres. La economía medieval. Akal.
 • BOUTRUCHE, R. Señorío y Feudalismo. 2 vols. Ed. Siglo XXI, 1976-1979.
 • PAUL, J. La Iglesia y la cultura en Occidente. 2 vols. Ed. Labor.
 • BROWN, P. El primer milenio de la cristiandad occidental. Crítica, 1997.
 • GOODY, J. 1986. La evolución de la familia y del matrimonio en Europa. Herder, 1986.
 • MOORE, R. La primera revolucion europea. Crítica, 2002.
 • CAHEN, C. El Islam. Vol 1. Ed. Siglo XXI, Col Historia Universal.
 • BARTLETT, R. La formación de Europa. Conquista, civilización y cambio cultural, 950-1350. PUV, 2003.
 • GÉNICOT, L. Europa en el siglo XIII. Ed Labor.
 • FACI, J. Introducción al mundo bizantino. Ed. Síntesis, 1996.

3. Obres generals de la Baixa Edat Mitjana

 • BOIS, G. La gran depresión medieval: siglos XIV-XV. València, 2001.
 • SEIBT-EBERHARD (eds). Europa 1400. La crisis de la baja edad media. Crítica, Barcelona.
 • GUENÉE, B. Occidente durante los siglos XIV y XV. Los Estados. Ed. Labor
 • HEERS, J. Occidente durante los siglos XIV y XV. Aspectos económicos y sociales, ed. Lab.
 • ROMANO-TENENTI. Los fundamentos del mundo moderno. Madrid.
 • POUNDS, N, J. G. Historia económica de la Europa Medieval, Ed. Crítica
 • CONTAMINE, BOMPAIRE I ALTRES. La economía medieval. Akal. Madrid.
 • KRIEDTE, P. Feudalismo tardío y capital mercantil. Crítica. Barcelona.
 • CONTAMINE, PH. La Guerra de los Cien Años. Barcelona.
 • ALLMAND, CH. La Guerra de los Cien Años. Crítica. Barcelona.
 • HILTON, R. Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381. Madrid, 1983.
 • HILTON, R. Conflicto de clases y crisis del feudalismo, ed. Crítica.
 • FOURQUIN, G. Los levantamientos populares en la edad media. Madrid, 1976.
 • MOLLAT, M. Uñas azules, Jacques y Ciompi. Las revoluciones en Europa en los siglos XIV y XV. Madrid. ÁLVAREZ PALENZUELA. El Cisma de Occidente. Madrid.

4. Temes i monografies

 • HODGES, R; WHITEHOUSE, D. Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe. Cornell University Press, 1983.
 • BARCELÓ, M. i altres. Arqueologia medieval. En las afueras del Medievalismo. Crítica, 1988.
 • BARCELÓ, M. “Crear, disciplinar y dirigir el desorden. La renta feudal y el cotnrol del proceso de trabajo campesino: una propuesta sobre su articulación” a Taller d’història, 6: 61-72.
 • BONNASSIE, P i altres. Estructuras feudales y feudalismo en el mundo Mediterráneo. Critica, 1984.
 • TOUBERT, P. Castillos, señores y campesinos en la Italia medieval. Crítica, 1990.
 • LACOSTE, Y. El nacimiento del tercer mundo: Ibn Jaldún. Península, 1971.
 • GUICHARD, P. Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islamica en occidente. Universidad de Granada, 1995.

5. Bibliografia instrumental

 • ALVAREZ-RIVERO. Cronología histórica universal por países, Madrid.
 • BONNASSIE, P. Vocabulario básico de la historia medieval. Ed Crítica.
 • KINDER-HILGEMANN. Atlas Histórico Mundial. Ed. Istmo, 2 vols.
 • MACKAY-DITCHBURN (eds). Atlas de Europa Medieval, ed. Cátedra.
 • LOZANO-MITRE. Análisis y comentarios de textos históricos. Edades Antiguo y Media. Ed. Alhambra.

Cursos història

Lectures per seguir el curs d'Història d'Europa a l'Edat Mitjana:

 1. Roma: un Imperi en decadència
 2. L'Imperi romà cristià. La conversió de l'emperador Constatí (312)
 3. Després l'Imperi: les invasions bàrbares i els nous estats a l'Europa occidental
 4. Expansió de l'Islam, àrabs i berbers a la Mediterrània (segles VIII-X)
 5. Pràctiques agràries i alimentació pagesa abans dels feudals
 6. L’Imperi Carolingi. Auge i descomposició
 7. La gènesi de l'ordre feudal: les institucions i les relacions feudovassallàtiques
 8. L’Església: una institució universal. L’expansió de l’ordre feudal per conquesta
 9. La gènesi de les monarquies feudals: institucions i òrgans de govern
 10. Les ciutats medievals en el feudalisme. Comerç. Els gremis. El patriciat urbà
 11. La qüestió del “creixement medieval” (segles XI-XIII) i els seus límits
 12. Els primers símptomes de la desacceleració baix-medieval
 13. La Guerra dels Cent Anys
 14. Efectes econòmics i socials de la crisi baix-medieval al camp i la ciutat
 15. Conflictivitat social al camp. Desequilibris a la societat urbana
 16. El Cisma d’Occident. Les monarquies autoritàries i les transformacions de l'Estat
 17. Bibliografia Història Medieval

Autor: Elliot Fernandez Hernandez