Arxius dels articles publicats

Imatge destacada

| 23/09/2019 | Darrera actualització:


Llistat articles en els diferents idiomes

CatalàCastellàAnglèsCurs
Mesopotàmia i Egipte al IV i III mil·lenniMesopotamia y el Antiguo Egipto en el IV y el III milenioMesopotamia and Egypt in the IV and III millenniumHistòria Antiga a Europa i Pròxim Orient
L'Antic Orient Pròxim al II Mil·lenniHistòria Antiga a Europa i Pròxim Orient
L'Antic Orient Pròxim al I Mil·lenniHistòria Antiga a Europa i Pròxim Orient
Roma, un Imperi en decadènciaLa crisis del siglo III y el colapso del Imperio romanoThe crisis of the 3rd century and the collapse of the Roman EmpireHistòria Medieval a Europa
L’Imperi Romà cristià. La conversió de Constantí (312)La conversión de Constantino, el Imperio cristianoThe conversion of Constantine, the Christian EmpireHistòria Medieval a Europa
Després de l'Imperi Romà: les invasions bàrbaresDespués del Imperio Romano: los reinos "bárbaros"After the Roman Empire: the Barbarian KingdomsHistòria Medieval a Europa
Expansió de l'Islam, àrabs i berbers a la Mediterrània (segles VIII-X)Expansión del Islam en el Mediterráneo (siglos VIII-X)Expansion of Islam in the Mediterranean (8th — 10th centuries)Història Medieval a Europa
Agricultura i alimentació pagesa abans de la Revolució FeudalAgricultura y alimentación campesina antes de la Revolución FeudalPeasants, agriculture and food before the Feudal RevolutionHistòria Medieval a Europa
L'Imperi Carolingi (751-987). L'emperador CarlemanyEl emperador Carlomagno. El Reino de los Francos (481-987)Charlemagne, Emperor. The Kingdom of the Franks (481-987)Història Medieval a Europa
La gènesi de l'ordre feudalLa génesis del nuevo orden feudalThe origins of the new Feudal systemHistòria Medieval a Europa
L’Església: una institució universal en l’ordre feudalEl Cristianismo, una institución universal en el orden feudalChristianity, a universal institution for the feudal orderHistòria Medieval a Europa
La gènesi de les monarquies feudalsEl origen de las monarquías feudalesThe origin of the Feudal MonarchiesHistòria Medieval a Europa
Les ciutats medievals en el feudalisme i l'expansió comercialLas ciudades medievales en el feudalismo y la expansión comercialMedieval cities under feudalism and commercial expansionHistòria Medieval a Europa
La qüestió del creixement medieval (segles XI-XIII)La cuestión del crecimiento medieval (siglos XI-XIII)The Question of Medieval Growth (11th — 13th century)Història Medieval a Europa
La desacceleració baixmedieval dels segles XIII i XIVLa desaceleración bajomedieval de los siglos XIII y XIVHistòria Medieval a Europa
La Guerra dels Cent Anys (1337-1453)La Guerra de los Cien Años (1337-1453)The Hundred Years' War (1337 – 1453)Història Medieval a Europa
Els efectes econòmics i socials de la crisi baixmedievalLos efectos económicos y sociales de la crisis bajomedievalHistòria Medieval a Europa
Revoltes camperoles i conflictivitat urbana a la Baixa Edat MitjanaRevueltas campesinas y conflictividad urbana en la Baja Edad MediaHistòria Medieval a Europa
El Cisma d'Occident (1378-1417)El Cisma de Occidente (1378-1417)Història Medieval a Europa
Bibliografia Història Edat Mitjana d'EuropaHistòria Medieval a Europa
Introducció a la Història Moderna d'EuropaIntroducción a la Historia Moderna de EuropaHistòria Moderna a Europa
Economia al segle XVI: expansió colonial, camp i ciutatEconomía del siglo XVI: expansión colonial, agricultura y comercioHistòria Moderna a Europa
Comunitats urbanes i rurals a l’Europa del segle XVIComunidades urbanas y rurales en la Europa del siglo XVIHistòria Moderna a Europa
L’Europa de l’Humanisme i el RenaixementLa Europa del Humanismo y el RenacimientoHistòria Moderna a Europa
Religió: Reforma i ContrareformaHistòria Moderna a Europa
Política d'aliances i conflictes a Europa (1494-1606)Història Moderna a Europa
Europa i el món colonial a finals del segle XVIIIEuropa y el mundo colonial a finales del siglo XVIIIEurope and the colonial world at the end of the 18th centuryHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
L'Era napoleònica (1799-1815)La Era Napoleónica (1799-1815)The Napoleonic era (1799-1815)Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
El Congrés de Viena i la Restauració de l'ordre europeuEl Congreso de Viena y la Restauración del orden europeoThe Congress of Vienna and the Restoration of the European orderHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Canvis socials i econòmics del segle XIXCambios sociales y económicos en el siglo XIXSocial and economic changes on the 19th centuryHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Liberalisme i nacionalisme al segle XIXLiberalismo y nacionalismo en el siglo XIXLiberalism and nationalism in the 19th centuryHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Les revolucions de 1820, 1830 i 1848Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848The Revolutions of 1820, 1830 and 1848Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
L'expansió del gran capitalisme industrialLa expansión del gran capitalismo industrialThe expansion of the great industrial capitalismHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
L'Europa de Bismarck i els estats-nació liberalsLa Europa del Sistema Bismarck y el estado-nación liberalBismarck’s Europe and the liberal nation-stateHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Imperialisme i expansió colonial al segle XIXImperialismo y expansión colonial en el siglo XIXImperialism and colonial expansion in the 19th centuryHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
La Primera Guerra Mundial (1914-1918)La Primera Guerra Mundial (1914-1918)World War I (1914-1918)Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Conseqüències de la Primera Guerra MundialConsecuencias de la Primera Guerra MundialConsequences of the First World WarHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
El nou mapa territorial de l'Europa d'entreguerresEl nuevo mapa territorial de la Europa de entreguerrasThe new territorial map of interwar EuropeHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Revolucions de Rússia i Alemanya (1917-1918)Las Revoluciones de Rusia (1917) y Alemania (1918)The Revolutions of Russia (1917) and Germany (1918)Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Les democràcies de l'Europa d'entreguerres: Gran Bretanya, França i AlemanyaLas democracias de la Europa de entreguerras: Gran Bretaña, Francia y AlemaniaThe democracies of interwar Europe: Britain, France and GermanyHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Ascens al poder del feixisme a ItàliaAscenso al poder del fascismo en ItaliaFascism's rise to power in ItalyHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Sistema imperial: el Pròxim Orient, l'Índia, el Japó i la XinaHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Estalinisme a l'URSS i l'ascens del Nazisme a AlemanyaHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Revisió del Tractat de Versalles i la reobertura del conflicte a EuropaLa revisión del Tratado de Versalles y la reapertura del conflicto en EuropaThe revision of the Treaty of Versailles and the reopening of the conflict in EuropeHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
[Llibre] Capitalisme i democràcia 1756-1848[Libro] Capitalismo y democracia 1756-1848[Book] Capitalism and democracy 1756-1848Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
El setge de Leningrad (1941-1944)Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)La Segunda Guerra Mundial (1939-1945)World War II (1939-1945)Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Berlín: La Topografia del Terror (seu de la Gestapo)Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Mapa: Població de les ciutats d'Europa al segle XIXHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
L'incendi que va destruir la República de WeimarHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Les Conferències de Pau de la Segona Guerra MundialLas Conferencias de Paz de la Segunda Guerra MundialThe WWII Peace ConferencesHistòria del Món Actual
Cronologia del Món ActualCronología de la Historia del Mundo ActualHistòria del Món Actual
La construcció ideològica, econòmica i militar de la Guerra FredaLa construcción ideológica, económica y militar de la Guerra FríaThe ideological, economic and military framework of the Cold WarHistòria del Món Actual
Els enemics interiors durant la Guerra FredaMacartismo y persecución de los enemigos interiores en la Guerra FríaMcCarthyism and the Persecution of Inner Enemies in the Cold WarHistòria del Món Actual
El naixement de la República ItalianaHistòria del Món Actual
La Constitució italiana i les eleccions de 1948Història del Món Actual
[Vídeo] Entrevista a Josep FontanaHistòria del Món Actual
Som un pobleHistòria del Món Actual
[Vídeo] Berlín després de la fi de la Segona Guerra MundialHistòria del Món Actual
[Llibre] Por el bien del ImperioHistòria del Món Actual
20 anys del col·lapse de la Unió SovièticaHistòria del Món Actual
La Revolució de Vellut de 1989La Revolución de Terciopelo de 1989Història del Món Actual
Checkpoint Charlie de BerlínHistòria del Món Actual
Postdamer Platz de BerlínHistòria del Món Actual
La Porta de Brandenburg de BerlínHistòria del Món Actual
Antiguitat tardana a Catalunya: visigots, musulmans i carolingisHistòria de Catalunya (Edat Mitjana)
Els comtats francs a la Marca Hispànica. La institució comtal i la seva projecció territorialHistòria de Catalunya (Edat Mitjana)
Economia i societat pre-feudal a la Catalunya comtalHistòria de Catalunya (Edat Mitjana)
Catalunya dins una Europa de monarquies compostesHistòria de Catalunya (Edat Moderna)
La Restauració borbònica a Catalunya (1874-1931)La Restauración borbónica en Cataluña (1874-1898)Història de Catalunya (segle XX)
El Catalanisme polític i l'obrerisme al Nou-centsCatalanismo, republicanismo y obrerismo en Cataluña (1900-1910)Història de Catalunya (segle XX)
Els anys de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)Los años de la Mancomunidad de Cataluña (1914-1925)Història de Catalunya (segle XX)
La triple crisi política i social de 1917Història de Catalunya (segle XX)
La Dictadura de Primo de Rivera a CatalunyaHistòria de Catalunya (segle XX)
La caiguda d'Alfons XIII i la proclamació de la RepúblicaHistòria de Catalunya (segle XX)
La Segona República: el període constituentHistòria de Catalunya (segle XX)
Segona República: la Catalunya autònoma (1932-1934)Història de Catalunya (segle XX)
Els Fets del Sis d'Octubre de 1934Història de Catalunya (segle XX)
El cop d'Estat de 1936 a Catalunya: les jornades del 18 al 19 de juliolHistòria de Catalunya (segle XX)
La Guerra Civil a Catalunya: la revolució de 1936Història de Catalunya (segle XX)
La Guerra Civil a Catalunya: els Fets de Maig de 1937Història de Catalunya (segle XX)
La Guerra Civil a Catalunya: la Batalla de l'Ebre i l'exiliHistòria de Catalunya (segle XX)
Costos humans i polítics de la Guerra Civil a CatalunyaHistòria de Catalunya (segle XX)
La instal·lació del franquisme a CatalunyaHistòria de Catalunya (segle XX)
La Vaga de La Canadenca de 1919Història de Catalunya (segle XX)
Actituds civils i eclesiàstiques al primer franquismeHistòria de Catalunya (segle XX)
El franquisme a Catalunya: exili republicà i oposició als anys 1940-50Història de Catalunya (segle XX)
80 anys dels bombardejos feixistes a BarcelonaHistòria de Catalunya (segle XX)
[Documental] Barcelona en Tramvia el 1908Història de Catalunya (segle XX)
[Llibre] Nosaltres, els comunistes catalansHistòria de Catalunya (segle XX)
Franquisme i regionalisme conservador català: l'últim CambóHistòria de Catalunya (segle XX)
Mapa: Població urbana a Catalunya el 1900Història de Catalunya (segle XX)
La crisi de la monarquia francesa de l'Antic RègimHistòria de la Revolució Francesa
Els Estats Generals de 1789 i la conversió en Assemblea NacionalHistòria de la Revolució Francesa
La Monarquia Constitucional i l'Assemblea Legislativa (1791-1792)Història de la Revolució Francesa
La Il·lustració espanyola del segle XVIIILa Ilustración española del siglo XVIIIHistòria Espanya (segle XIX)
La Guerra del Francès (1808–1814)Història Espanya (segle XIX)
L'Estat liberal: la Unió Liberal de Leopoldo O'DonnellHistòria Espanya (segle XIX)
La crisi final del regnat d'Isabel II. L'oposició políticaHistòria Espanya (segle XIX)
El Sexenni Democràtic (1868-1874)Història Espanya (segle XIX)
La Primera República espanyola (1873-1874)Història Espanya (segle XIX)
La Restauració espanyola i les eleccions: "el torn polític"Història Espanya (segle XIX)
Mapa: Distribució urbana de la població espanyola al segle XIXHistòria Espanya (segle XIX)
La crisi de 1898. Espanya excepció europea?Història Espanya (segle XX)
Evolució econòmica i social d'Espanya (1900-1930)Història Espanya (segle XX)
L'Edat de Plata en la cultura espanyola: la Generació del 98, del 14 i del 27Història Espanya (segle XX)
El sistema polític durant el regnat d'Alfons XIII (1902-1931)Història Espanya (segle XX)
Catalunya entre l'Edat del Bronze a l'Antiguitat tardanaHistòria de Catalunya (orígens-actualitat)
La formació dels Comtats Catalans dins la Marca HispànicaHistòria de Catalunya (orígens-actualitat)
Revolució Feudal als comtats catalans (segles XI-XII)Història de Catalunya (orígens-actualitat)
Expansió territorial i econòmica de la Corona d'AragóHistòria de Catalunya (orígens-actualitat)
La Nova Planta de 1716: l'Absolutisme borbònicHistòria de Catalunya (orígens-actualitat)
La Revolució de Febrer de 1917Història de la Revolució Russa
El concepte de classe obrera: un debat historiogràficHistòria de les classes treballadores i els Moviments Socials
Les arrels històriques de la península IbèricaLas raíces históricas de la península IbéricaThe historical heritage of the Iberian PeninsulaHistòria d'Espanya (curs Batxillerat)
L'Edat Mitjana a la península Ibèrica (476 - 1492)La Edad Media en la Península Ibérica (476 - 1492)The Middle Ages in the Iberian Peninsula (476 – 1492)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
La monarquia Hispànica a l'Edat Moderna (1492-1808)La Monarquía Hispánica en la Edad Moderna (1492-1808)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
De l'Antic Règim a l'Estat Liberal (1808 - 1868)Del Antiguo Régimen al Estado Liberal (1808 - 1868)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
El Sexenni Democràtic i la Restauració Borbònica (1868-1898)El Sexenio Democrático y la Restauración Borbónica (1868-1898)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
Evolució econòmica i demogràfica d'Espanya al segle XIXHistòria d'Espanya (curs Batxillerat)
La societat espanyola al segle XIXHistòria d'Espanya (curs Batxillerat)
La crisi del règim de la Restauració (1898-1931)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
La segona República (1931-1939)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
La Guerra Civil espanyola (1936 - 1939)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
La dictadura franquista (1939-1975)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
Transició: de la dictadura a la democràcia (1975-2000)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
Les Tretze Colònies britàniques abans de la Guerra d'Independència (1764-1774)Las Trece Colonias británicas antes de la Guerra de Independencia (1764-1774)Història dels Estats Units d'Amèrica
La Constitució dels Estats Units d'Amèrica de 1787La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787Història dels Estats Units d'Amèrica
Els Estats Units d’Amèrica al segle XIXHistòria dels Estats Units d'Amèrica
L'Era de la por als Estats Units d'Amèrica (1920-1939)Història dels Estats Units d'Amèrica