Arxius dels articles publicats

| 23/09/2019 | Darrera actualització:


Llistat articles en els diferents idiomes

CatalàCastellàAnglèsCurs
Mesopotàmia i Egipte al IV i III mil·lenniHistòria Antiga a Europa i Pròxim Orient
Roma, un Imperi en decadènciaLa crisis del siglo III y el colapso del Imperio romanoThe crisis of the 3rd century and the collapse of the Roman EmpireHistòria Medieval a Europa
L’Imperi Romà cristià. La conversió de Constantí (312)La conversión de Constantino, el Imperio cristianoHistòria Medieval a Europa
Després de l'Imperi Romà: les invasions bàrbaresDespués del Imperio Romano: los reinos "bárbaros"Història Medieval a Europa
Expansió de l'Islam, àrabs i berbers a la Mediterrània (segles VIII-X)Història Medieval a Europa
Agricultura i alimentació pagesa abans de la Revolució FeudalHistòria Medieval a Europa
L'Imperi Carolingi (751-987). L'emperador CarlemanyHistòria Medieval a Europa
La gènesi de l'ordre feudalHistòria Medieval a Europa
L’Església: una institució universal en l’ordre feudalHistòria Medieval a Europa
La gènesi de les monarquies feudalsHistòria Medieval a Europa
Les ciutats medievals en el feudalisme i l'expansió comercialHistòria Medieval a Europa
La qüestió del creixement medieval (segles XI-XIII)Història Medieval a Europa
La desacceleració baixmedieval dels segles XIII i XIVHistòria Medieval a Europa
La Guerra dels Cent Anys (1337-1453)Història Medieval a Europa
Els efectes econòmics i socials de la crisi baixmedievalHistòria Medieval a Europa
Revoltes camperoles i conflictivitat urbana a la Baixa Edat MitjanaHistòria Medieval a Europa
El Cisma d'Occident (1378-1417)Història Medieval a Europa
Bibliografia Història Edat Mitjana d'EuropaHistòria Medieval a Europa
Introducció a la Història Moderna d'EuropaHistòria Moderna a Europa
Economia al segle XVI: expansió colonial, camp i ciutatHistòria Moderna a Europa
Comunitats urbanes i rurals a l’Europa del segle XVIHistòria Moderna a Europa
L’Europa de l’Humanisme i el RenaixementHistòria Moderna a Europa
Europa i el món colonial a finals del segle XVIIIEuropa y el mundo colonial a finales del siglo XVIIIEurope and the colonial world at the end of the 18th centuryHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
La Constitució dels Estats Units d'Amèrica de 1787La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
L'Era napoleònica (1799-1815)La Era Napoleónica (1799-1815)The Napoleonic era (1799-1815)Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
El Congrés de Viena i la Restauració de l'ordre europeuEl Congreso de Viena y la Restauración del orden europeoThe Congress of Vienna and the Restoration of the European orderHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Canvis socials i econòmics del segle XIXCambios sociales y económicos en el siglo XIXSocial and economic changes on the 19th centuryHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Liberalisme i nacionalisme al segle XIXLiberalismo y nacionalismo en el siglo XIXLiberalism and nationalism in the 19th centuryHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Les revolucions de 1820, 1830 i 1848Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848The Revolutions of 1820, 1830 and 1848Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
L'expansió del gran capitalisme industrialLa expansión del gran capitalismo industrialThe expansion of the great industrial capitalismHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
L'Europa de Bismarck i els estats-nació liberalsLa Europa del Sistema Bismarck y el estado-nación liberalBismarck’s Europe and the liberal nation-stateHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Imperialisme i expansió colonial al segle XIXImperialismo y expansión colonial en el siglo XIXImperialism and colonial expansion in the 19th centuryHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
La Primera Guerra Mundial (1914-1918)La Primera Guerra Mundial (1914-1918)World War I (1914-1918)Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Conseqüències de la Primera Guerra MundialConsecuencias de la Primera Guerra MundialConsequences of the First World WarHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
El nou mapa territorial de l'Europa d'entreguerresEl nuevo mapa territorial de la Europa de entreguerrasThe new territorial map of interwar EuropeHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Revolucions de Rússia i Alemanya (1917-1918)Las Revoluciones de Rusia (1917) y Alemania (1918)The Revolutions of Russia and Germany (1917-1918)Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Les democràcies de l'Europa d'entreguerres: Gran Bretanya, França i AlemanyaLas democracias de la Europa de entreguerras: Gran Bretaña, Francia y AlemaniaHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Arribada al poder del feixisme a ItàliaAscenso al poder del fascismo en ItaliaHistòria Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
[Llibre] Capitalisme i democràcia 1756-1848[Libro] Capitalismo y democracia 1756-1848Història Contemporània a Europa (segles XIX i XX)
Les Conferències de Pau de la Segona Guerra MundialHistòria del Món Actual
La construcció ideològica, econòmica i militar de la Guerra FredaHistòria del Món Actual
Els enemics interiors durant la Guerra FredaHistòria del Món Actual
El naixement de la República ItalianaHistòria del Món Actual
La Constitució italiana i les eleccions de 1948Història del Món Actual
[Vídeo] Entrevista a Josep FontanaHistòria del Món Actual
[Vídeo] Berlín després de la fi de la Segona Guerra MundialHistòria del Món Actual
[Llibre] Por el bien del ImperioHistòria del Món Actual
Antiguitat tardana a Catalunya: visigots, musulmans i carolingisHistòria de Catalunya (Edat Mitjana)
Els comtats francs a la Marca Hispànica. La institució comtal i la seva projecció territorialHistòria de Catalunya (Edat Mitjana)
Economia i societat pre-feudal a la Catalunya comtalHistòria de Catalunya (Edat Mitjana)
La Restauració borbònica a Catalunya (1874-1931)Història de Catalunya (segle XX)
El Catalanisme polític i l'obrerisme al Nou-centsHistòria de Catalunya (segle XX)
Els anys de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)Història de Catalunya (segle XX)
La triple crisi política i social de 1917Història de Catalunya (segle XX)
La Dictadura de Primo de Rivera a CatalunyaHistòria de Catalunya (segle XX)
La caiguda d'Alfons XIII i la proclamació de la RepúblicaHistòria de Catalunya (segle XX)
La Segona República: el període constituentHistòria de Catalunya (segle XX)
Segona República: la Catalunya autònoma (1932-1934)Història de Catalunya (segle XX)
Els Fets del Sis d'Octubre de 1934Història de Catalunya (segle XX)
La Guerra Civil a Catalunya: el 19 de juliol de 1936Història de Catalunya (segle XX)
La Guerra Civil a Catalunya: la revolució de 1936Història de Catalunya (segle XX)
La Guerra Civil a Catalunya: els Fets de Maig de 1937Història de Catalunya (segle XX)
La Guerra Civil a Catalunya: la Batalla de l'Ebre i l'exiliHistòria de Catalunya (segle XX)
Costos humans i polítics de la Guerra Civil a CatalunyaHistòria de Catalunya (segle XX)
La instal·lació del franquisme a CatalunyaHistòria de Catalunya (segle XX)
Actituds civils i eclesiàstiques al primer franquismeHistòria de Catalunya (segle XX)
Exili republicà i oposició al franquisme als anys 40Història de Catalunya (segle XX)
80 anys dels bombardejos feixistes a BarcelonaHistòria de Catalunya (segle XX)
La crisi de la monarquia francesa de l'Antic RègimHistòria de la Revolució Francesa
Els Estats Generals de 1789 i la conversió en Assemblea NacionalHistòria de la Revolució Francesa
La Monarquia Constitucional i l'Assemblea Legislativa (1791-1792)Història de la Revolució Francesa
La Il·lustració espanyola del segle XVIIIHistòria Espanya (segle XIX)
La Guerra del Francès (1808–1814)Història Espanya (segle XIX)
L'Estat liberal: la Unió Liberal de Leopoldo O'DonnellHistòria Espanya (segle XIX)
La crisi final del regnat d'Isabel II. L'oposició políticaHistòria Espanya (segle XIX)
El Sexenni Democràtic (1868-1874)Història Espanya (segle XIX)
La Primera República espanyola (1873-1874)Història Espanya (segle XIX)
La crisi de 1898. Espanya excepció europea?Història Espanya (segle XX)
Catalunya entre l'Edat del Bronze a l'Antiguitat tardanaHistòria de Catalunya (orígens-actualitat)
La formació dels Comtats Catalans dins la Marca HispànicaHistòria de Catalunya (orígens-actualitat)
Revolució Feudal als comtats catalans (segles XI-XII)Història de Catalunya (orígens-actualitat)
Expansió territorial i econòmica de la Corona d'AragóHistòria de Catalunya (orígens-actualitat)
La Nova Planta de 1716: l'Absolutisme borbònicHistòria de Catalunya (orígens-actualitat)
La Revolució de Febrer de 1917Història de la Revolució Russa
El concepte de classe obrera: un debat historiogràficHistòria de les classes treballadores i els Moviments Socials
Les arrels històriques de la península IbèricaHistòria d'Espanya (curs Batxillerat)
L'Edat Mitjana a la península Ibèrica (476 - 1492)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
La monarquia Hispànica a l'Edat Moderna (1492-1808)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
De l'Antic Règim a l'Estat Liberal (1808 - 1868)Història d'Espanya (curs Batxillerat)
El Sexenni Democràtic i la Restauració Borbònica (1868-1898)Història d'Espanya (curs Batxillerat)