Mes: març de 2020

Blog post

La segona República (1931-1939)

En aquest article s’analitza l’etapa de la Segona República espanyola en pau (1931-1936), fent especial èmfasi en les reformes socials, econòmiques i polítiques dutes a terme pels diferents governs del període.
Blog post

La crisi del règim de la Restauració (1898-1931)

Després de la pèrdua de les darreres colònies espanyoles el 1898, el règim de la Restauració entrà en una etapa final de crisi que es perllongà fins al 1931 amb l’establiment de la Segona República.
Blog post

La societat espanyola al segle XIX

El segle XIX representa una etapa de canvis profunds en l’economia i la societat. Les noves estructures socials van provocar importants transformacions en l’estructura social.