Mes: novembre de 2016

Blog post

Revolució Feudal als comtats catalans (segles XI-XII)

La feudalització va ser possible, en bona part, per un creixement econòmic que va permetre als poderosos apropiar-se de l’excedent productiu del sector rural.
Blog post

La formació dels Comtats Catalans dins la Marca Hispànica

La creació de la Marca Hispànica i la formació dels primers comtats catalans, una història protagonitzada per Carlemany i comtes Guifré i Borell II.
Blog post

Catalunya entre l'Edat del Bronze a l'Antiguitat tardana

Els orígens de Catalunya com a entitat política no poden ser objecte d’una datació exacta. Durant l’Edat del Bronze i fins a l’Antiguitat tardana diversos pobles, autòctons i estrangers, van habitar als territoris que avui en dia conformen Catalunya: ibers, fenicis, grecs, romans, visigots i àrabs.