Mes: setembre de 2010

Blog post

Pere II el Gran, al descobert

Pere II el Gran (1276–1285) morí prematurament, a l’edat de 45 anys, per una malaltia. Està enterrat al Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus, i la seva tomba és l’única d’un sobirà de la Corona d’Aragó que no ha estat mai profanada.
Blog post

Jaume I, memòria d'un rei

El documental sobre el rei Jaume I recorre els principals indrets de la vida del rei, des del castell de Montsó -on es va criar Jaume I- fins al monestir de Poblet -on és enterrat-, passant per Mallorca, València i Barcelona.
Blog post

Actituds civils i eclesiàstiques al primer franquisme

Durant l’etapa del primer franquisme intel·lectuals de l’òrbita del regionalisme català opten, alguns per la retirada de l’esfera pública i els altres per a la integració dins del sistema franquista. El món regionalista sota la dictadura quedà desfet.
Blog post

La instal·lació del franquisme a Catalunya

La instal·lació del franquisme a Catalunya va suposar l’anul·lació de les llibertats democràtiques, la prohibició i persecució dels partits polítics (excepte Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS), la clausura de la premsa no adscrita a la dictadura militar i l’eliminació de les entitats d’esquerres.
Blog post

Costos humans i polítics de la Guerra Civil a Catalunya

La quantificació de l’èxode republicà de 1939 i dels costos humans de la guerra és quasi impossible d’obtenir amb exactitud. La seva magnitud i el caos subsegüent que s’originà ho dificulten extraordinàriament.
Blog post

La Guerra Civil a Catalunya: els Fets de Maig de 1937

Les tensions internes dins el bàndol republicà entre ERC, PSUC, POUM i CNT al voltant de la necessitat de reconduir la situació de la rereguarda van esclatar en forma de conflicte civil el maig de 1937.
Blog post

La Guerra Civil a Catalunya: la revolució de 1936

Fracassat el cop d’Estat dels dies 17, 18 i 19 de juliol de 1936 a Catalunya el triomf republicà donà lloc a la Revolució de 1936 durant els mesos d’estiu.