Mes: gener de 2010

Blog post

Bibliografia Història Edat Mitjana d'Europa

El llistat de bibliografia recomanada d’aquest curs és un conjunt d’obres que permeten aprofundir en el seu estudi.
Blog post

El Cisma d’Occident (1378-1417)

Entre el 1378 i el 1417 l’Església visqué un període de crisi durant el qual fins a tres papes rivals es van disputar el reconeixement i la legitimitat dins la Cristiandat.
Blog post

Revoltes camperoles i conflictivitat urbana a la Baixa Edat Mitjana

La crisi de la baixa Edat Mitjana va provocar malestar i revoltes a tota Europa, especialment al segle XIV: en són exemple les revoltes camperoles i la conflictivitat social a les principals ciutats del continent.
Blog post

Els efectes econòmics i socials de la crisi baixmedieval

La crisi per les males collites de principis del segle XIV sumat a l’arribada de la Pesta Negra van provocar la crisi de la Baixa Edat Mitjana, que arribà fins al segle XV.