Mes: novembre de 2009

Blog post

Catalunya dins una Europa de monarquies compostes

John H. Elliott defineix la monarquia hispànica dels Àustries com una entitat políticament diversa i plurinacional.