Mes: novembre de 2008

Blog post

Franquisme i regionalisme conservador català: l’últim Cambó

La Lliga Regionalista representà el catalanisme conservador que durant el primer terç del XX havia estat hegemònic, però que amb l’arribada de la Segona República quedà desplaçat per ERC