Mes: novembre de 2007

Blog post

La Restauració espanyola i les eleccions: “el torn polític”

La Restauració era un sistema dissenyat des de dalt per assegurar la permanència i estabilitat en el poder dels grups dominants.